Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Letní pobyt 2023 pro děti, osoby s autismem a jejich rodiče

Ročníky letního pobytu: 2021 (pokyny) • 2022 (pokyny) • 20232024


Kdy: 21.–26. srpna 2023

Kde: Pension Kachlička, Skála u Humpolce

Ubytování: K dispozici máme celý moderně zařízený pension, s nekuřáckými třílůžkovým, dvěma čtyřlůžkovým, vícelůžkovým apartmánem, mezonet, pokoje jsou vkusně a komfortně vybavené, s vlastním sociálním zařízením. Vstup do krytého venkovního bazénu ZDARMA. K dispozici "suchá sauna" pro 2-4 osoby (za poplatek). V přízemí se nachází restaurace v letních měsících otevřena od 17 hodin, společenská místnost s krbem a televizí, k dispozici je i venkovní posezení na kryté terase s možností grilování. Povlečení a ručníky zajištěny. Parkování zdarma na vlastním pozemku v uzavřeném areálu. Rybník Kachlička s možností koupání, projížděk na loďkách nebo rybolovu, v areálu je víceúčelové hřiště, v okolí nepřeberné množství turistických tras.

Příjezd: v pondělí 21. srpna 2023, od 13:30

Odjezd: sobota 26. srpna 2023 Vyklizení pokoje do 10 hodin, možnost pobývat na zahradě

Strava: snídaně, oběd, večeře, celodenní pitný režim v objektu

Doprava: vlastní, lze využít autobusového spoje zastávka: Zdislavice,rozc. Leština

Cena:

Člen Autis‑HB*5 300 Kč
Nečlen5 900 Kč

Záloha na pobyt do 31. 5. 2023: 2 000 Kč

Doplatek nejpozději do 30. 7. 2023

Program (připravujeme): Budeme si užívat možnost koupání v rybníku Kachlička a bazénu. Máme připravené: sportovní aktivity na hřišti, malování nejenom na textil, kamínky, vypalování do dřeva, střelba ze vzduchovky, hledání pomocí detektoru kovu, magnetu. Podnikneme výlet na zříceninu Orlík, do Humpolce (pivovar Bernard, Hliníkárium), vycházkou se podíváme do obce Věž, Westernového městečka Stonetown, pokud nám nebude přát počasí pojedeme do Pelhřimova atd. Program je uzpůsoben podle potřeb a možností dětí, osob s PAS, nikoho nenutíme, ale naši asistenti se budou snažit podporovat vaše dítě v zapojení do plánovaných aktivit, tak aby se cítilo spokojeně a bezpečně. Letní pobyt je určen pro děti s rodiči, nebo samotné děti od 15 let s PAS.

*Člen AUTIS-HB z. s. je ten kdo má zaplacený členský příspěvek za rok 2023, u nezletilého včetně alespon jednoho ze zákonných zástupců

Podmínky pobytu

Každý účastník bude mít mimo jiné sebou:

 • Doklady totožnosti
 • Kartičku své zdravotní pojišťovny nebo její kopii
 • Kartičku ZTP/P, ZTP, nebo další slevové karty pro vstup do památek, jízdné atd.
 • Léky na celý pobyt v podepsaném uzavíratelném obale/sáčku, s popisem přesného dávkování
 • Potvrzení od lékaře není nutné
 • Podepsané: Prohlášení zákonného zástupce/zletilé osoby o bezinfekčnosti ze dne, kdy odjíždí na pobyt které podepíšete v den příjezdu na místě
 • Každý účastník bude mít podepsané zásady o ochraně osobních údajů (kde si vymezíme možnosti)
 • Každý účastník se seznámí s pravidly spolku AUTIS-HB, pravidly/řádem letního pobytu, (pravidla je nutné podepsat jak zákonný zástupce, tak i dítě/osoba účastnící se pobytu – pravidla letního pobytu budou zopakována první den pobytu)

Můžete využít možnost: Potvrzení o úschově kapesného

Pojistné: Za příplatek je možno sjednat cestovní pojištění zákazníka, které zahrnuje úrazové připojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění zavazadel. Toto cestovní pojištění není součástí ceny pobytu. Doporučuji pro své dítě udělat, lze i on-line, prosíme následně o kopii smlouvy, kartičku pro případné plnění. Prosíme nedávejte dětem sebou drahé vybavení, oblečení mohlo by dojít ke ztrátě, odcizení, poškození. Základní informace o platbě: Záloha na pobyt: do 31. 5. 2023: 2 000 Kč Doplatek: nejpozději do 30. 7. 2023 (rozdíl člen/nečlen) Nebo můžete zaplatit celou částku.

Možnosti platby

 • na účet spolku AUTIS-HB (pouze zálohu, doplatek hotově do 30. července 2023)
 • hotově (jak zálohu, tak doplatek, platba za celý pobyt)
 • fakturou (např. proplacení od zaměstnavatele)

Storno podmínky

V případě že uhradíte celý poplatek za pobyt a následně vznikne situace, kdy je zapotřebí stornovat pobyt dítěte/osoby, je zde přehled storna:

 • Při zrušení pobytu dítěte do konce května, vrací 100% z ceny *.
 • Při zrušení pobytu dítěte do konce června, vrací se 75% z ceny *.
 • Při zrušení pobytu dítěte do konce července, vrací se jen 50% z ceny *.
 • Při zrušení pobytu dítěte do 9. srpna (naše uzavírka přihlášek a plateb**) se vrací jen 25% z ceny a jen při závažných důvodech, které nemůže rodič ovlivnit *.
 • Po těchto termínech se vrací 0% z ceny - pouze individuální dohody (náhrada účastníka, kterého si sami seženete - stejný věk, pohlaví atd., aby bylo zastupitelné na pobytu, jako odhlášené dítě).
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně organizátorů, živelné pohromy, vládního omezení, nevzniká organizátorům povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. Jedná se například o: Rozhodnutí ukončení účasti na pobytu ze strany zákonného zástupce, vážné kázeňské prohřešky jako krádež, fyzické či psychické napadení ostatních dětí nebo vedoucích či asistentů, vandalismus případně jiný rozpor s obecně uznávanými dobrými mravy, a zákonem. Pokud nebude do samotného činu zapojena třetí osoba, vše řešíme s rodiči, však nikdy nemůžeme vyloučit při účasti třetí osoby, že nepovolá k řešení situace strážce zákona.
 • vážné skryté nemoci apod. - nikoliv úrazy, nachlazení atd.

od 11. srpna se již plně věnujeme finální připravě a realizaci pobytu

V případě nahlášení kratšího pobytu, berte prosím na vědomí, že musíte uhradit celý pobyt. Pokud bude možnost: po ukončení pobytu vám bude vrácená poměrná částka za stravu, ne však ubytování, (popřípadě si můžete za sebe najít náhradu). Storno platí jen na celý uhrazený pobyt - ne v případě uhrazené "zálohy" - tehdy je rodič povinný uhradit rozdíl z celkové ceny pobytu. Při neomluveném nenastoupení dítěte/osoby na pobyt nemáte nárok na navrácení zaplacené částky na pobyt. Prosím berte na vědomí, že zdaleka více jak měsíc před pobytem jsou uhrazené veškeré poplatky za ubytování, nakoupený provozní materiál, dle počtu účastníků objednané potraviny, u partnerů - dodavatelů nahlášená odběrová množstvím např. obědy, zajištěný počet asistentů atd., a pokud bychom vraceli celé částky za pobyt, dostali bychom se do velké ztráty, která by měla přímý vliv na průběh našeho pobytu. Ani my, nedokážeme ovlivnit naše zdraví, ani přihlášených dětí/osob, či předpokládat další okolnosti, které mohou ovlivnit samotný pobyt. Maximálně se však pokoušíme vyjít vstříc rodičům a především dětem, pro které letní pobyty děláme.

Žádost o storno pobytu: ohlášení zrušení, zkrácení na pobytu. Na základě získaných zkušeností museli jsme upravit, nebo lépe řečeno textově doplnit "storno podmínky".

 • Storno pobytu musí být pochopitelně před zahájením pobytu - ne v průběhu nebo po pobytu.
 • Rozlišujeme storno (domluvená neúčast) a propadnutí (nenastoupení k pobytu).
 • Storno musí být podané písemně:
 • Osobně ve dvou kopiích zanést pracovníkovi přímo do AUTIS-HB z. s., Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod
 • Poštou (to znamená - papír - dopis – známka). Žádost o storno musí být doručena na adresu: sídla AUTIS-HB z. s., Plovárenská 799, 580 01 Havlíčkův Brod, nejméně 2 pracovní dny před zahájením pobytu. Prosím berte na vědomí, že bezprostředně před pobytem, a v jeho v průběhu nemáme čas a možnost pravidelně kontrolovat email, a SMS nemusí dojít.
 • Storno a změny si předem dohodněte telefonicky. Po dohodě zašlete potvrzující SMS jak celou situaci řešit. Následně budeme vyčkávat na doručení písemného storna na adresu spolku.
 • Závažné důvody - závažné onemocnění, nebo vážné zdravotní problémy, úmrtí v rodině, atd. - kdy rodič nedokáže těmto důvodům zabránit = Nutno doložit.
 • Písemně není - písemná forma opravdu není SMS nebo informace na zeď Facebooku!
 • Požadujete - li něco vrátit - Když chcete cokoliv vrátit zpět, musíte si o to napsat: Ideálně s číslem účtu, variabilním symbolem, atd. (částka vám bude navrácena do jednoho týdne po ukončení pobytu) Chyby v komunikaci:
 • Prosím komunikujte – děkujeme za pomoc a spolupráci v prospěch, spokojenosti vašich dětí.
 • Často se setkáváme, že si rodiče si myslí, že organizace pořádající letní pobyty nemusí plnit závazky a nemají žádné povinnosti, nemusí se nemusí dodržovat pravidla a lze si je volně upravovat dle potřeb rodičů a okolností. Opravdu tomu tak není.

Reklamace služeb

V případě, že rozsah nebo kvalita služeb akce neodpovídá smluvním podmínkám, vzniká zákazníkovi právo reklamace. V průběhu pobytu je zákazník povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být včas sjednána náprava na místě samém. V zásadě platí, že reklamace, má-li splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned poté, co zákazník zjistí skutečnosti, které mohou být předmětem reklamace tak, aby závadný stav byl neprodleně odstraněn, služba doplněna nebo poskytnuta nově. Pro uplatnění reklamace musí být předloženo písemné potvrzení vzniklých škod nebo poruch plnění podepsané zástupcem poskytovatele. Bez tohoto potvrzení nebude reklamace uznána. Pokud nebude reklamace uplatněna okamžitě na místě, zmenšuje se nebo zcela zaniká nárok zákazníka na náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném oznámení nevznikly nebo mohly být odstraněny. Reklamace letního pobytu musí být uplatněna písemně u poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení pobytu.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním a odesláním přihlášky (smlouvy), dostupné na https://autis-hb.cz/letni-pobyt/2023 zákazník bere na vědomí a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami a těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje, i s ohledem na netypické chování, rozsah postižení účastníků.