Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Jak se provádí vyšetření poruch autistického spektra při preventivní prohlídkce malých dětí?

Máte podezření, že Vaše dítě je jiné?
Nebojte se zajít k dětskému lékaři a své pochybnosti mi sdělit!

Vyšetření dítěte: Vyšetření se provádí v rámci preventivní prohlídky, při dosažení 18 měsíců věku, za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS), která je pro zvládání této vývojové poruchy osobnosti naprosto zásadní. Z vyšetření nemusíte mít žádnou obavu, lékař zhodnotí psychomotorický vývoj dítěte, podle jednotného dotazníku. Lékařem budete informování, jak celé vyšetření proběhne, a jak dlouho bude trvat.

Jsou zejména sledovány vlastnosti a dovednosti patří zejména do oblasti sdílené pozornosti, což je například navázání očního kontaktu, vnímání chování druhého a reakci na danou osobu, napodobování, všímání si okolí a ukazování prstem na objekty, okamžitá reakce na zavolání jménem, a dělit svůj zájem mezi sledovaný objekt a jinou osobu a další.

Pokud rodiče sami vysloví podezření na možnou poruchu autistického spektra, má být dítě odesláno ke specializovanému vyšetření neprodleně.

Dotazník pro rodiče: Dotazník obsahuje 20 otázek, a odpovídáte ANO/NE. Jedná se především o otázky, které informují lékaře o vašich zjištění o svém dítěti, jako jsou například různé reakce, je nutné odpovídat vždy pravdivě, podle pravidelných reakcí vašeho dítěte, tak platí ANO, ale pokud se jedná o ojedinělou reakci, platí NE. Např. „Pokud ukážete na něco na opačné straně místnosti, otočí vaše dítě hlavu a podívá se?“

Vyhodnocení dotazníku: Vyhodnocení trvá několik minut, lékař vlastně již v průběhu vyšetření ví, jak si vaše dítě stojí. Dotazník je poskládán z otázek, které jsou nastaveny na nejvyšší citlivost, a tak se může stát, že z dotazníku vyjde dítě s podezřením na poruchu autistického spektra, tedy tzv. „falešně pozitivní“. Zůstaňte co nejvíce v klidu a spolehněte se na úsudek zkušených dětských lékařů, kteří v případě nutnosti a podezření na PAS, doporučí dalším podrobnějším vyšetření. Sama za sebe doporučuji rovnou zajít k psychiatrovi k odbornému vyšetření.

Stanovení diagnózy: Diagnózu vašemu dítěti může stanovit klinický psycholog, ale zejména dětský psychiatr. Se stanovením diagnózy, vás čeká cesta smíření, pochopení, uchopení diagnózy ve vaší rodině a okolí a pomoci svému potomkovi, a to ve formě potřebné péče odborníků i rodičů (především nácvik sociálních dovedností, upevnění žádoucího chování a dovedností, logopedická péče atd.). U dětí, kde si lékař není zcela jistý, se provádí další kontrolní hodnocení – vyšetření, a to s odstupem 6 měsíců. Ani potom nemusí být diagnostikována PAS, ale dítě by mělo být dále vyšetřeno, protože u něj existuje zvýšené riziko jiných vývojových poruch či opoždění.

Nebojte se ozvat, jsme tu pro vás: Pokud sami máte silné podezření na PAS u vašeho potomka, nenechte se uchlácholit dětským lékařem, zejména u chlapců bývá oproti děvčatům vývoj pomalejší, lékaři právě často spoléhají na to, že kluci vše teprve doženou. Uvědomte si, že vy jste s dítětem celý den, při všech jeho činnostech, máte své dítě a jeho chování, projevy navnímané, a je to opravdu jenom na vás, pokud získáte podezření na PAS nebo jinou jinakost dítěte, dětského lékaře upozorněte a naveďte. Dětský lékař Vaše dítě vidí v ordinaci chvilku, většinou při očkování, kdy je dítě maximálně rozrušené, a tudíž nemá čas se přirozeně projevit. Nestyďte se, že je vaše dítě jiné a neoddalujte návštěvu dětského lékaře a získání správné diagnózy, která vám pomůže, jak se svým dítětem dále pracovat, podporovat ho ve svém vývoji, tak aby mohl v budoucnu žít kvalitní život v rámci svých možností. A jestli stále váháte, přijďte se poradit k nám.