Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Klub MODRÝ MAJÁK

ZDARMA každé podělí a úterý, od 8 do 14 hodin
(Klub bude oficiálně spuštěn od poloviny ledna 2024)

Přihlásit se

Pro koho je klub?

Klub MODRÝ MAJÁK je zcela ZDARMA pro každého, kdo:

 • je členem Autis‑HB
 • je starší 15 let
 • je osobou s poruchou autistického spektra nebo dalším zdravotním znevýhodněním a dokáže se zapojit do osobnostního rozvoje, a rozvoje osobní samostatnosti
 • aktivně se bude zapojovat do plánovaných činností, je seznámený s řádem Autis‑HB. a dodržuje jej
 • má osobní zájem trávit užitečně část dne

Poskytujeme individuální péči v oblasti integrační a výchovně vzdělávací

 • pracovně výchovná činnost (získávání a rozvíjení dovedností pro běžný život, práce běžného dne)
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo budoucího pracovního uplatnění
 • posilování komunikačních dovedností, slabých stránek (v kolektivu, na veřejnosti)
 • praktické nácviky, zkušenosti např: (obchodu, veřejné dopravy, ulice, v kolektivu, jednotlivci)

Sociálně terapeutické činnosti:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (návštěvy společenských akcí, jízda veřejnou dopravou atd.)
 • podpora se sociálním začleňováním, pomoc s navazováním kontaktů s vrstevníky
 • řízená komunikace s okolím (za pomoci asistenta)
 • obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou (rodina se kdykoliv může zapojit do činnosti klubu)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • připomínání pravidelnosti dodržování osobní hygieny
 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • práce na pozemku, zahradě, v dílně (podle svých schopností a za podpory asistenta)
 • příprava jednoduchých pokrmů, základy stolování, práce v kuchyni
 • finanční gramotnost, praktický nácvik (nakupování, cestování) atd.

Doprava:

 • Přepravu MHD po Havlíčkově Brodě, či jinou přepravu si klient hradí sám.
 • Pokud vyžaduje doprovod tak i jí, včetně cesty zpět, a platbu za doprovod/asistenci.

Doprovod/asistence: NA OBJEDNÁNÍ Cesta domů nebo z domova do AUTIS-HB z. s., Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, v rámci Havlíčkova Brodu, na s rodičem/opatrovníkem předem dohodnuté místo. Cena | asistence jedné osoby 1 hodina/180 Kč (započítává se čas aktivního doprovodu a stejný čas na cestu na místo určení a zpět do AUTIS-HB z. s., pokud je vyžadován dopravní prostředek, tak i úhrada cesty doprovodu/asistentovi tam i zpět).

Návštěvník klubu MODRÝ MAJÁK si zajistí:

 • stravu po dobu v klubu, lahev s pitím při aktivitách venku
 • přezůvky, vhodné převlečení pro venkovní a pracovní aktivity
 • léky, doklady,
 • oblíbenou hudbu, knihu, předmět
 • uhradí předem nebo na místě objednanou službu, členský příspěvek na příslušný rok (klub MODRÝ MAJÁK není sociální služba)

ZDARMA člen může využívat:

 • celodenní asistenci
 • poradenství speciálního pedagoga v oblasti PAS
 • psychologické poradenství, konzultace s psychologem
 • celodenní pitný režim (voda, čaj)
 • základní hygienické přípravky,
 • odpočinková místnost

Když potřebuješ být v klubu dříve či déle - mimo čas klubu MODRÝ MAJÁK
1 hodina/180 Kč, (v případě započetí další hodiny, se započítává poměrná část).

být členem: Cena pro nečlena: od 7 do 17 hodin, 1 hodina/180Kč/osoba.

OBJEDNÁNÍ pobytu v klubu MODRÁ MAJÁK: minimálně 2 dny předem. Před víkendem v pátek do 12 hodin.

Jak se stát členem:

Zaplacením ročního členského příspěvku: dospělý: 1000 Kč, dítě do 17let: 500 Kč, (během roku člen může čerpat mnoho výhod). V případě nezletilého nebo nesvéprávného člena (jakéhokoliv rozsahu) je nutné zaplacení členského příspěvku i za alespoň jednoho rodiče, pečující osobu a dítě/osobu (účastníka klubu MODRÝ MAJÁK). Aktivní rodiče jsou vítáni.

Přihlásit se