Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Podpořte Autis‑HB z. s.

Sponzoring

Budeme moc rádi, když se rozhodnete Klub nadaných dětí podpořit, a to jak věnováním vzdělávacích i jiných knížek, deskových her a jiného vybavení, které povede k podpoře rozšíření vzdělání dětí.

Můžete nám pomoci?

Pokud jste se rozhodli podpořit činnost spolku Autis‑HB, děkujeme všem dárcům a podporovatelům za pomoc, díky které můžeme nadále podporovat osoby s poruchami autistického spektra a Klub nadaných dětí při Menza ČR.

Vaše pomoc může být dvojí podoby:

Věcný dar

Věcným darem může být například vybavení, nebo spotřební materiál. Je vhodné se předem domluvit se spolkem Autis‑HB (např. prostřednictvím Kontaktního formuláře) na tom, co nabízíte a jak chcete věcný dar předat.

Finanční pomoc

Příspěvky je možno spolku posílat následujícím způsobem:

 • Bankovním převodem na číslo účtu 2701698498/2010 (Fio Banka);
 • Poštovní poukázkou: Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit tyto údaje o spolku: AUTIS-HB z. s., Plovárenská 799, 580 01 Havlíčkův Brod;
 • Osobním předáním v době provozní doby spolku na adrese:
  AUTIS-HB z. s.
  Na Ostrově 28 (vchod „F“)
  580 01 Havlíčkův Brod;
 • Finanční dar také může být také účelově vázaný na konkrétní věc, jako například školní potřebu. Je vhodné předem se domluvit se spolkem Autis‑HB (co se například snažíme získat pro konkrétního klienta, či provoz spolku, předání);
 • Vaše logo společnosti nebo jméno podporovatele může být na stránkách spolku Autis‑HB.

Všichni naši dárci, kteří přispějí finančním darem spolku Autis‑HB, mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Daňová úleva: Fyzické osoby

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. (§ 15 odst. 5. zák. č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmu)

Daňová úleva: Právnické osoby

Od základu daně, sníženého dle § 34 zákona o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8. a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmu)

Pro potvrzení o přijatém finančním daru uveďte, prosím, následující údaje:

 • poukázaná částka v Kč
 • datum převodu
 • jméno a adresa osoby, nebo název a sídlo firmy, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru, možné je předání i osobně

Sídlo spolku

Autis‑HB z. s.
Plovárenská 799
580 01 Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2701698498/2010 (Fio Banka)
Mobil: 737 856 890
E-mail: spolek@autis-hb.cz
Web: https://autis-hb.cz
Kontaktní formulář

Místo osobního předání

Autis‑HB z. s., vchod „F“
Na Ostrově 28
580 01 Havlíčkův Brod

Mobil: 737 856 890
E-mail: spolek@autis-hb.cz
Web: https://autis-hb.cz
Kontaktní formulář