Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Služba videokonferencí

Spolek Autis‑HB poskytuje svým členům a klientům možnost uskutečnění videokonference na vlastním serveru (na adrese https://videokonference.autis-hb.cz). Pokud se chcete připojit do již existující schůzky, napište do pole její název a klepněte na tlačítko.


Posílání zpráv

Kromě hlasové a obrazové komukinace je možné komunikovat i textovými zprávami. Zprávu je možné poslat buď všem, nebo jednotlivým účastníkům. Klepnutím na ikonu zpráv v nabídce zobrazíte panel se zprávami. Ve výchozím nastavení se zpráva posílá všem. Pokud chcete poslat zprávu jen jedné osobě, klepněte na ikonu tří teček u jejího jména.

Ikonou ruky ze „přihlásíte o slovo“ – to ostatním oznámí to, že chcete mluvit.