Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Šikulka – terapie hrou a prací pro děti s hendikepem

Jedná se individuální, pravidelná nácvik dovedností, který je uzpůsoben věku dítěte, popř. osoby s poruchou autistického spektra.

  • Před zahájením samotnůch nácviků s dítětem proběhne osobní setkání s rodiči, příp. alespoň jedním z nich, a seznámení s prostředím, rozsahem hendikepu, zjistíme vaše dosavadní postupy a zkušenosti, upřesněníme zaměření nácviků a cílů.
  • Maximálně 10 nácvikových sezení a aktivit, na jejihž konci proběhne kozultace s rodiči. Podle dohody můžeme nácvik prodloužit.

Nácviky probíhají v prostorách Autis‑HB nebo v terénu podle potřeby a zaměření aktivit.


Naším společným cílem bude podpora nejvíce oslabených oblastí a celkového vývoje dítěte, resp. dospělé osoby.

Pracujeme s dětmi podle jejich věku, možností, mentální zralosti tak, aby vám všem doma a ve školském zařízení byla ulehčena spolupráce, komunikace s okolím.

Vzhledem potížím, které charakterizují poruchy autistického spektra, se pravidelný nácvik pojí s posilování slabých stránek jedince, a to především v oblasti dovedností navazovat sociální kontakty, komunikovat s vrstevníky a dospělými, sociálního chování a hry, udržení pozornosti atd.

Vše je tedy na vzájemné dohodě s rodiči, a zejména podle potřeb dítěte: můžeme se tak například věnovat psaní, čtení, slovní zásobě, sociálnímu vnímání, komunikaci, chápání okolního světa, počítání, rozlišování barev a tvarů, malování a tvoření rukama, a tak rozvíjet i jemnou motoriku.

Pro dospívající chlapce a děvčata chceme lehkou zábavnou formou najít pozitivní vztah k denním činnostem, vrstevníkům, dospělým, rozvoj komunikačních dovedností, chápání chování ostatních lidí, orientaci v daných situacích a prostoru, posílení v určitých životních etapách a dosažení cílů.

Dítě není nikterak tlačeno do dané činnosti, pokud mu aktivita nevyhovuje, zvolíme jinou, alternativní, k dítěti je přistupováno citlivě, používáme principy behaviorální terapie.

Pokud by se dítě cítilo v nepohodě, může využit náš odpočinkový koutek.


Nácviky probíhají 1× týdně, maximálně 60 minut s možností přestávky v odpočinkovém koutku.

Počet sezení/nácviků: maximálně 10

Termíny dle osobní dohody a volné kapacity.

V případě zájmu o službu nás kontaktujte. (Kontaktní formulář)

Přihlásit se přes web nebo stáhnout přihlášku k tisku (85 kiB)
Zvolte, prosím, na které aktivity chcete účastníka přihlásit pomocí zaškrtávacích políček na začátku formuláře.