Nabídka
Přeskočit na postranní nabídkuPřeskočit na horní nabídku

Letní pobyt v přírodě – rok 2021

Letos (tj. v roce 2021) proběhl první letní pobyt pro děti s poruchami autistického spektra a jejich rodiče, spolu Autis‑HB. V roce 2022 taktéž probíhá další letní pobyt, na který se můžete přihlásit.

Na zkrácený pobyt do přírody jsme vyjeli hned první týden prázdnin. Čekali jsme téměř na poslední chvíli, a to zejména kvůli stále nejisté situaci v ČR v důsledku výskytu COVID-19 a stále se měnících podmínek pro ubytování. Pobyt jsme uskutečnili nedaleko Havlíčkova Brodu, kousek od obce Babice, v rekreačním středisku Radost. Byl to náš první takový letní pobyt pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), který jsme uspořádali společně s rodiči a dětmi s PAS i bez hendikepů, avšak rodiny si pobyt hradily sami. Celý pobyt byl nastaven ve smyslu seznámení rodičů a dětí s ostatními s podobným osudem a samotné komunikace rodičů s ostatními rodiči, protože se nejednalo pouze o rodiny, které k nám docházejí do spolku Autis‑HB, ale i nové rodiny a osoby s PAS, a tak měli všichni široké možnosti si mezi sebou vyměňovat své zkušenosti, starosti, problémy u lékaře nebo ve škole, ale i v běžném životě s dětmi a jejich okolím. Velice živě mezi sebou komunikovali zejména účastníci s PAS, což nás velice potěšilo, protože byli opravdu mnohem komunikativnější nežli někteří rodiče. Účastníci s PAS, ve věkovém rozmezí 12 až 30 let, si nejvíce povídali o svých zájmech a životě v našem světě.

Ač nám zprvu počasí nepřálo, stihli jsme si s úsměvem zasportovat, povídat si, večer uskutečnit společné opékání buřtů, další den jsme grilovali steaky a rodiče poseděli do pozdních hodin. Uskutečnili jsme společný výlet na nedaleký hrad Lipnice s prohlídkou zdejších lomů, kde se k nám připojili i další rodiny a účastníci, kteří se s námi následně přesunuli zpět do rekreačního střediska Radost na oběd. Následně jsme si všichni společně užili pěkné slunečné odpoledne se střelbou ze vzduchovky na plechové terče, volejbal a další hry s ostatními. Byl i čas si zahrát stolní společenské hry i karty, zakopali jsme si do míče, zahráli si petanque. Všichni účastníci měli možnost samostatného výběru her, aktivit, a to vždy s ohledem na dovednosti a psychické rozpoložení jedinců. Malovali jsme barvičkami na textil na plátno, kde měl každý možnost vytvořit svůj obrázek, motiv. V závěru pobytu rodiče měli možnost své starosti a obavy probrat s panem psychologem Mgr. Bc. Bohuslavem Kůrkou. Poslední den, na samotný závěr, děti obdržely symbolický diplom a drobné odměny, které, jak doufáme, udělaly dětem radost.

Již dnes se těšíme na další rok a věříme, že situace v ČR bude mnohem přívětivější, a bude možné uspořádat delší pobyt nebo i dva během jednoho roku.

Musíme velice poděkovat Veronice Rokosové, majitelce rekreačního střediska Radost, za to že se o nás všechny velice pečlivě starala a skvěle nakrmila, a Firmě B:TECH za dárečky pro naše děti.


Hledáte informace o pobytu, které jsme Vám poskytli před jeho zahájením? Zde je původní stránka: Letní pobyt v přírodě – informace o pobytu

Předání odměn účastníkům

Výlet na hrad Lipnice s Autis‑HB

Jsme rádi, že počasí nám umožnilo se vydat na malé putování po Lipnici nad Sázavou, kde jsme se sešli s rodinami a dětmi i dospělými s pouchami autistického spektra. Po příjezdu a setkání s ostatními před hostincem Česká Koruna, jsme se vydali rovnou na hrad Lipnice. Šlo se kolem památníku Jaroslava Haška a jeho domečku, kde prožíval svá plodná léta. Po odchodu jsme museli konstatovat, že jsme udělali dobře, protože později byl hrad s jeho podhradím plný turistů. V prostorách hradu jsme se všichni v klidu prošli, navštívili jsme i výstavu Lipnické bible, která se na hrad na chvilku navrátila. Po prohlídce hradu jsme se lehce občerstvili, a vydali přes městečko do lesa k lipnickým lomům. Všichni jsme uvítali krátký odpočinek v objetí krásné a klidné přírody. Procházka byla chvílemi pro někoho dobrodružná, však pro děti zábavná, a i když jsme museli překonávat několik polomů a trochu to klouzalo po předešlých deštích, jsme moc rádi, že jsme si výlet všichni užili. Moc se těšíme na další společnou akci, vycházku nebo výlet.