Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Nácvik sociálního vnímání, komunikace s okolním světem, propojení s praktickémi dovednostmi

Nácvik pro děti, mládež, dospívající a dospělé osoby s Aspergerovým syndromem (AS) a vysoce funkčním autismem (VFA). Je určný pro:

 • Děti, dospívající mládež, dospělý – holka nebo kluk s AS nebo VFA
 • Děti, dospívající mládež, dospělý s poruchami autistického spektra se zachovanou funkční komunikací

Nácviky mohou mít formu individuální či párovou.

Na začátku dohodneme čas a místo nácviků, podle věku a možností osoby s PAS:

 • v prostorách spolku Autis‑HB, Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod
 • v přirozeném prostředí klienta – bydliště dítěte/dospělé osoby s PAS

Nácvik probíhá nejprve částí teoretickou – seznámení se s klientem, přiblížení tématu, vysvětlení tématu, oblasti v které klient potřebuje pomoci, posílit, stanovení cílů, které bychom měli v průběhu nácviky dosáhnout. Dále přejdeme na část praktickou – kde známe téma a směr nácviků – vlastní nácvik, předložení pracovních listů, uchopení příběhu, přehrávání rolí apod. Někdy se nám obě části prolnou pro vzájemné ujištění, že jdeme dobrým směrem.

Témata a okruhy se kterými se nejčastěji setkávám, se samozřejmě pokaždé liší, podle věku klienta a jeho roli v rodině.

Budem společně procházet různými tématy, které do našeho nácviku přinesete vy nebo já?

Najdeme si společně nejpohodlnější cestu komunikace. Praktické nácviky vždy po dohodě se zákonným zástupcem.

 • Základní druhy emocí a jejich rozpoznávání
 • Prožívání jednotlivých emocí při různých situacích.
 • Práce s vlastními emocemi a porozumění emocím.
 • Kontrola emocí a seberegulace – vhodné použití dané emoce.
 • Empatie – vnímýní pocitů druhých, vcítění se do pocitů druhého.
 • Vnímání skupiny, ochota spolupráce s kolektivem.
 • Pravidla kontaktu s různými lidmy na různých míste, podle věku a místa.
 • Jak kontaktovat osobu, která je nám příjemná, milá
 • Co je vlastně kamarádství, přátelství.
 • Co je někoho milovat, co je láska a přátelství.
 • Základní pravidla společenského chování, někdy méně je lépe.
 • Verbální komunikace
 • Pozdrav
 • Vhodnost zahájení rozhovoru – zvolení vhodného tématu.
 • Jak dlouho je vhodné vést rozhovor.
 • Kdy a jak nejlépe ukončit rozhovor – příjemný, nepříjemný rozhovor.
 • Kdy je vhodné pouze naslouchat.
 • Vhodnost komentovat názory druhých.
 • Co je nevhodný komentář.
 • Střídání se v rozhovoru.
 • Jak komunikovat s více osobami najednou.
 • Hlasitost v projevu – vzhledem k místu průběhu komunikace.
 • Rozvíjení konverzačních témat.
 • Neverbální komunikace
 • Řeč těla při rozhovoru, ve školní lavici, na ulici
 • Oční kontakt a jeho důležitost
 • Výraz obličeje – nácvik
 • Komunikace bez použití slov – nacvik gestikulace
 • dostatečné vnímání okoloného světa
 • Proxemika – vhodná, nevhodná vzdálenost osob při rozhovoru
 • Heptika – její nutnost, jak odmítnout, vyhnout se dotekům
 • Praktické nácviky
 • Finanční gramotnost – vnímání hmotných peněz, ceny zboží,
 • Nakupování – kompletní nácvik včetně přípravy na náku, samotný nákup, uložení potrvin, nákupu.
 • Mzda, výplat – hospodaření s peněz, které neutratíme
 • Domov – domácnost, úklid bytových prostor, praní, žehlení, uložení prádla.
 • Stolování – příprava, prostření stolu, samotné stolování
 • Vaření – příprava jednoduchého pokrmu
 • Nácvik orientace v terénu – výběr, plánování cesty, pomocí Smart technologie, mapy
 • Bezpečná cesta do školy, cesta do zaměstnání.
 • Cestování hromadnými dopravními prostředky – orientace v jízdním řádu, komunikace s personálem přepravy.

V případě zájmu o službu nás kontaktujte. (Kontaktní formulář)

Přihlásit se přes web nebo stáhnout přihlášku k tisku (85 kiB)
Zvolte, prosím, na které aktivity chcete účastníka přihlásit pomocí zaškrtávacích políček na začátku formuláře.