Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Kutílek – tvoření a vyrábění pro holky i kluky bez omezení věku a hendikepem

 • Pravidelné nácviky dovedností pro klienty s poruchami autistického spektra či dalším zdravotním znevýhodněním
 • Pracujeme s použitím principů behaviorální techniky, kdy během našeho tvoření si s klienty povídáme o tom co právě děláme, k čemu a pro koho výrobek bude, atd.
 • Klienty zapojujeme do společných aktivit, komunikace s ostatními klienty, radovat se z vykonané práce.
 • Nácviky mohou probíhat individuálně.
 • Před zahájením pravidelných nácviku proběhne setkání s rodiči, nebo jedním rodičem, se kterým bude upřesněno zaměření nácviků, upřesnění současných dovedností a stanovení cílů.
 • Našim společným cílem bude podpora nejvíce oslabených oblastí a celkového vývoje dítěte/osoby.
 • Vše je tedy na vzájemné dohodě s rodiči, a zejména podle potřeb dítěte: můžeme se tak například věnovat malování, vyšívání, tvoření všeho druhu, psaní, čtení, slovní zásobě, počítání, rozlišování barev, tvarů, malování a tvoření rukama (a tak rozvíjet i jemnou motoriku), práci se dřevem, základům vaření, sociálnímu vnímání okolí, komunikaci s vrstevníky, obchodě, dopspělými, ve škole, chápání okolního světa, atd.
 • Aktivity jsou vybírány, podle věku a zájmů daného dítěte.
 • Pro dospívající chlapce a děvčata chceme zábavnou formou najít pozitivní vztah k denním činnostem.
 • Dítě není nikterak tlačeno do dané činnosti, pokud mu aktivita nevyhovuje, zvolíme jinou alternativu.
 • K dítěti je přistupováno citlivě, používáme principy behaviorální terapie.
 • Pokud by se dítě cítilo v nepohodě, může využit náš odpočinkový koutek.
 • Jedná se o maximálně 10 nácvikových sezení, aktivit, kde na konci vždy probíhá konzultace s rodiči, a v případě zájmu lze podle dohody nácvik prodloužit.
 • Kde budou nácviky probíhat? V prostorách  Autis‑HB z. s., Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod, nebo v terénu podle potřeby a zaměření.

Nácviky probíhají 1× týdně v délce maximálně 60 minut, (s možností přestávky v herním koutku)

Počet sezení/nácviků: maximálně 10

Termíny dle osobní dohody a volné kapacity.

V případě zájmu o službu nás kontaktujte. (Kontaktní formulář)

Přihlásit se přes web nebo stáhnout přihlášku k tisku (85 kiB)
Zvolte, prosím, na které aktivity chcete účastníka přihlásit pomocí zaškrtávacích políček na začátku formuláře.