Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Slovník pojmů

Porucha autistického spektra

Autismus je celoživotní vrozená neurobiologická porucha, u některých jedinců z části genetická porucha, je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy, nověji se užívá i termín poruchy autistického spektra (PAS). Autismus je poruchou, jejíž příčinu se prozatím nepodařilo odhalit. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, která je diagnostikována na základě projevů chování jedince.

Více informací naleznete v článku Autismus.