Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Příměstský tábor pro děti s autismem

Přihlásit se »

Pojďme se bavit, celodenní program je přizpůsoben zájmům dětí, individuální přístup, celodenní asistence.

1. termín: 5. 8. až 9. 8. 2024

2. termín: 12. 8. až 16. 8. 2024

Program individuální: (podle složení účastníků, počasí)

li 8:00 až 9:30 ranní přivítání, setkání (snídaně)

li 9:30 odchod na vycházku, výstavu, odjezd na výlet

  • zapojení do společných aktivit, venkovní hry, práce na zahradě, v dílně, poznávání, sbírání přírodnin k následnému tvoření, návštěva muzeí, výstav, hradů, zámků.
  • zaměříme se především na komunikaci s vrstevníky, v kolektivu, sociálního vnímání sama sebe, kolektivu, vliv okolí, vnímání změn okolí a chování druhých účastníků a jeho vliv.
  • v rámci nácviků sociální integrace, budeme chodit na oběd do restaurace, návštěva cukrárny, využití dalších služeb MHD, cestování vlakem, autobusem.

Cena jednoho termínu: Člen AUTIS-HB z. s.: 2700Kč, Nečlen: 3200 Kč, 1 den: 700 Kč

Cena zahrnuje: celodenní asistenci, výlety, aktivity, náklady na tvoření,

1x opékání buřtů, (pitný režim, hygienické potřeby v prostorách AUTIS-HB z. s.)

Účastník si hradí sám: oběd, svačina, vlastní pití, jiný nákup.

Příchod: v čase od 8:00 do 9:30, odchod do 16:00 (lze dohodnout)

Oblečení: doporučuje spíše sportovní (pohodlné podle počasí, informace o aktivitách den předem)

Kapacita: 8 účastníků (účastník je schopen dodržovat osobní hygienu, komunikuje, má zájem se zapojovat do aktivit i za podpory asistenta).

Přihlásit se »