Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Výroční zpráva spolku Autis‑HB z. s. za rok 2021

Přejít na: Výroční zpráva za rok 2020 · Přehled výročních zpráv

Spolek AUTIS-HB se v průběhu roku potýkal s problémy, které nastaly v souvislosti s COVID-19, a opatřeními spojenými s výskytem tohoto onemocnění. Spolek musel své aktivity omezovat a v některých případech i pozastavovat podle platných vládních nařízení.

Byli jsme nuceni se s rodinami a některými dětmi setkávat venku, nebo pouze za pomoci elektronické komunikace (e-mailem, po telefonu a prostřednictvím internetových videokonferencí), což nemohlo nahradit přímý lidský kontakt, kdy bychom se mohli plně věnovat dětem a rodinným příslušníkům.

Kvůli pozastavení setkávání se jsme ztratili několik našich členů.

Finanční podpora/dary

Obdrželi jsme finanční dar v hodnotě 20 000 Kč na nájemné a činnost spolku od města Havlíčkův Brod, celá částka byla použita na zaplacení nájemného prostor na adrese Na Ostrově 28, Havlíčkův Brod.

Další finanční dar v hodnotě 13 000 Kč jsme obdrželi od nadace SOVA, celá částka byla poskytnuta na vybavení koutku pro rodiče a děti.

Celý rok 2021 jsme se snažili s rodinami komunikovat, setkávat se v rámci možností, byli jsme v kontaktu i se školskými zařízeními a jejich vyučujícími a snažili se vyjednat lepší podmínky ve škole pro naše klienty a uklidnění situace mezi rodinou a školou. Aktivně jsme spolupracovali s PPP, SPC, kde jsme konzultovali možnosti podpory našich klientů a rodin.

Naše aktivity během roku 2021

  • Komunikace s rodiči a rodinnými příslušníky
  • Psychologická podpora
  • Poradenství pro rodiče, v oblasti PAS
  • Nácvik dovedností pro klienty s PAS
  • Doučování učiva ZŠ pro děti s PAS
  • Pobyt v rekreačním areálu Radost pro děti s PAS a jejich rodiče
  • Setkání s rodiči (rodič s rodičem)

Přílohy: