Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Výroční zpráva spolku Autis‑HB z. s. za rok 2020

Přejít na: Výroční zpráva za rok 2019 · Přehled výročních zpráv

V lednu nám na spolkový účet přibyla částka 25 000 Kč v rámci dotační podpory města Havlíčkův Brod, celá částka byla použita na nájemné, rozdíl 5000 Kč byl doplaceno z členských příspěvků.

Během celého roku 2020 jsme se s přestávkami v důsledku SARS-CoV-2 a nařízení vlády pravidelně scházeli s rodiči a nadále jim nabízeli podporu a diskuse na téma poruchy autistického spektra, zvládání dětí, školský systém, zejména děti zařazené do běžných škol v rámci inkluze. Častým tématem je jednání veden školy, asistentů, vyučujících s dětmi a rodinou.

Pro rodiče a děti se pořádají dílničky, kde mohou s dětmi tvořit pro radost: děti se seznámí s jinými dětmi a rodiče taktéž a další možností získání kontaktu na rodiče se stejným nebo podobným životním problém, společně hledáme cesty jak dál a řešení jejich tíživých životních situací.

V říjnu proběhla členská schůze, byli přizváni i nečlenové, co mají zájem o činnost spolku, shodli jsme se, že rozšíříme nabídku zájmových útvarů pro děti a rodiče. Široká úvaha o zařazení spolku do sociálních služeb je členy velice váhavě zvažována, s ohledem na personální neobsazenost pozic, které by měli zastávat dopolední, ale i odpolední aktivity. Aktuálně v ČR, kdy všechna školení, kurzy jsou pozastaveny a zájemci se nemohou vzdělávat v oblasti sociální, a tak zapojení spolku do sociální služby se odkládá, předpokládám na následující rok, kdy dojde snad k zklidnění stavu v důsledku SARS-CoV-2, nebo budou pro nás příznivější pravidla k samotnému fungování spolku. Byly zhotoveny dvě pokladničky, které za podpory členky spolku Kateřiny Kubátové budou umístěny na dvě místa, kde se nachází větší množství osob. Plánovaná podpora hudební skupiny na jejich koncertu nám bohužel také nevyšla, opět v důsledku SARS-CoV-2.

Z důvodu nemoci všech členů výboru spolku jsme nebyli schopni včas opětovně zažádat o podporu města Havlíčkův Brod, což nám ztížilo již tak nepříznivou situaci, způsobenou díky SARS-CoV-2. Předsedkyně spolku Petra Neubauerová, kontaktovala pana Ing. Slávku, místostarostu města Havlíčkův Brod a požádala o schůzku, ta proběhla dne 2. 12. 2020, kde nám byla přislíbena podpora spolku s ohledem na úhradu nájemného MDK Ostrov Havlíčkův Brod tak, abychom mohli i nadále nabízet své služby rodinám s dětmi s autismem a nadaným dětem s IQ nad 120.

Všichni naši pracovníci vykonávají veškerou práci v rámci spolku Autis‑HB jako dobrovolníci, při svých zaměstnání.

Přílohy:

Počet členů ke konci roku 2020:

  • Dospělí: 5
  • Děti: 3