Přeskočit na postranní nabídku Přeskočit na horní nabídku

Výroční zpráva spolku Autis‑HB z. s. za rok 2019

Přejít na: Přehled výročních zpráv

Založený spolek AUTIS-HB byl zapsán v květnu 2019 do spolkového rejstříku v Hradci Králové.

Vznik spolku vyplynul ze skutečnosti, že Petra Neubauerová působila v tříletém projektu Kolaboratorium, organizace Rytmus Praha, jako koordinátorka a měla za úkol mapovat a vytvořit skupinu rodičů s dětmi v inkluzi a těch, kteří by rádi umístili své děti do běžných škol, třeba za aplikace daných podpůrných opatření. Po uplynutí tří let, Petra Neubauerová a některé maminky uvítaly myšlenku zachování setkávání, proto byl založen spolek AUTIS-HB.

Setkávání rodičů probíhalo jednou za měsíc v SPŠS akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě za velké podpory vedení školy.

V říjnu 2019 náš spolek našel zázemí v MDK Na Ostrově 28, v Havlíčkově Brodě, a to v přízemí s plochou cca 50 m² se sociálním zařízením. Veškeré vybavení jsme si z větší části obstarali z darů nebo vlastních zdrojů nebo nakoupili ze svých prostředků. Pořádali jsme pravidelná setkávání a několik tematických dílniček pro rodiče s dětmi.

Nájemné za období říjen až prosinec uhradila předsedkyně spolku Petra Neubauerová z vlastních zdrojů.

Pro následující rok 2020, jsme požádali o podporu město Havlíčkův Brod (o částku 25 000 Kč).

Dotace od města nám byla schválena.

Všichni naši pracovníci vykonávají veškerou práci v rámci spolku AUTIS-HB jako dobrovolníci, při svých zaměstnáních.

Přílohy:

Počet členů ke konci roku 2019:

  • Dospělí: 3
  • Děti: 2