Nabídka
Přeskočit na postranní nabídkuPřeskočit na horní nabídku

Autis‑HB z. s., Havlíčkův Brod

Přípravy na letní pobyt RADOST 2022 v plném proudu!

Přípravy na letní pobyt RADOST 2022 nedaleko Havlíčkova Brodu, jsou v plném proudu.

Autis‑HB z. s. pilně připravujeme s asistenty program pro naše děti s autismem. Komunikujeme s rodiči, se zástupci rekreačního střediska, ladíme podmínky pobytu vzhledem k specifičnosti přihlášených dětí. V letošním roce se bude pobytu účastnit celkem osm chlapců s poruchami autistického spektra od 5 do 31 let, nejpočetnější skupina je ve věku 16 až 20 let, po celou dobu trvání pobytu se účastní rodiče nejmladšího přihlášeného. Pro rodiče a dospívající děti jsme na úvod připravili debatu s dospělým hochem, který přes svůj hendikep a zdravotní obtíže se snaží vše zvládat sám, kde přiblížíme rodinám, co mohou očekávat po ukončení vzdělávání jejich dětí, jak je zapojit do běžného života, a umožnit jim žít tak téměř plnohodnotný život. Po celou dobu pobytu rodiče i ostatní účastnící mohou využít konzultace se speciálním pedagogem, psychologické poradenství. Společně si užijeme prostředí na statku mezi zvířátky, společné vzdělávací a sportovní aktivity, výlety, vycházky za koupáním, podvečerní soutěže, opékání vuřtů, zacvičíme si s fyzioterapeutem, naučíme se ulevit našemu tělu, budeme relaxovat při cvicích Tai-Chi. Všichni se moc těšíme!

Výlet vlakem do Zoo Jihlava

sobota 11. června 2022

 • Odjezd z Havlíčkova Brodu v 9:05, z Jihlavy v 16:22
 • Sraz před odjezdem u pokladen vlakového nádraží v 8:50
 • Příjezd do Jihlavy v 9:36 (trolejbusem A a B v 9:37, resp. 9:53)
 • Sraz u ZOO JIHLAVA v cca v 10:15 (vstupné si hradí každé sám
 • Prohlídka ZOO JIHLAVA (společná i individuální)
 • Procházka Jihlavou (z náměstí trolejbusem na vlakové nádraží)
 • Odjezd z Jihlavy v 16:22
 • Příjezd do Havlíčkova Brodu v 16:55
 • Předání dětí u pokladen vlakové nádraží Havlíčkův Brod, návrat domů

(děti cestují v doprovodu dospělé osoby, pro samotné dítě (max. 3) asistence po dobu výletu 200 Kč/dítě)

Leták letního pobytu

Letní pobyt 2022

Leták spolku

Leták spolku

Nadace SOVA nás podpořila

Ještě před koncem roku 2021 nás k naší radosti podpořila nadace SOVA částkou 13 000 Kč na realizaci projektu Koutek pro rodiče a děti, jehož cílem je vytvořit místnost, kde děti mohou relaxovat, hrát si a rodiče zde mohou vyčkat na své dítě, které je například na kroužku, nácviku dovedností nebo doučování učiva. V současné době je vybavení objednáno, nebude zde chybět sedačka, sedací vak pro děti, tabule a další. Velice se těšíme na to, až bude vše na své místě, a budeme moci naše klienty přivítat v tomto prostředí.

Článek o Autis‑HB z. s. v magazínu ATYP

Reportáž Erica z havlíčkobrodského AUTIS-HB

Spolek AUTIS-HB, z. s. byl založen v květnu 2019 v Havlíčkově Brodě skupinou rodičů a příznivců inkluze v našem školství. Rodiče se pravidelně scházejí a společně konzultují s ostatními rodiči své zkušenosti, starosti i obavy, které je provází každým dnem.

Zobrazit článek →

Začínáme v říjnu!

Prázdniny jsou za námi, je tu nový školní rok, Připravili jsme pro Vás, rodiče, i Vaše děti aktivity, na kterých se můžeme společně setkávat:

 • Kroužek Šikulka - Terapie hrou a prací pro děti s hendikepem, hodina kterou bude věnována vašim dětem. Zaměříme se na slabé stránky, které se budeme snažit posílit. Před zahájením samotné aktivity s dětmi, je nutné setkání s rodiči i dítětem zároveň, kde nám řeknete rozsah hendikepu, a na co bychom se měli především zaměřit - co by vám doma, ve škole nebo školce usnadnilo život. Podle dohody a potřeb dítěte, se budeme věnovat psaní, čtení, slovní zásobě, sociálnímu vnímání, komunikaci, chápání okolního světa, počítat, rozlišovat tvary, barvy, malovat a tvořit rukama, a rozvíjet tak jemnou motoriku.
 • Kroužek Kutílek – Hodina tvoření které udělá radost a procvičíme šikovné ručičky – pro děti bez omezení věku a hendikepu. Těšíme se na holky a kluky, kteří chtějí pracovat rukama a rozvíjet tak svojí jemnou motoriku, povídat si o tom co budeme a jak budeme postupně výrobek vyrábět, komu výrobkem uděláme radost, budeme se snažit podpořit a rozvíjet empatii, sociální cítění vašich dětí.

Pro dospívající a osoby s hendikepem jsme si připravili kurzy: Cestování pro osoby s hendikepem, Jak zacházet s financemi, dále připravujeme kurz Vaření Vařečka, stolování a správného chování u stolu a ve společnosti pro dospívající a dospělé s hendikepem

Připravili jsme pro děti Doučování učiva základní školy. Přijďte s vaším dítětem za námi a dohodneme termín pravidelného, krátkodobého, nebo dlouhodobého doučování. Doučování bude probíhat všední dny vždy po 17. hodině.

Pro dospělé osoby a zejména pak rodiče dětí s hendikepem, jsme připravil kurz Jak na počítač a „chytré“ technologie, v neposlední řadě nezapomínáme na naše pravidelná Setkávání s rodiči a všemi, kteří se o problematice a životě s autismem chtějí něco více dozvědět. Upřímně, již se na vás těšíme, a všechny nové rodiny co za námi přijdou. Aby jste nemuseli na nic být samotní, najde u nás oporu a i Psychologické poradenství, a když zase pro změnu máte chuť být sami nebo si potřebujete něco vyřídit, jsme pro vás připravili službu odpolední Hlídání dětí.

Máte doma malého Einsteina, tak ho k nám také přiveďte. Pokud vaše dítě navštěvuje 1. až 5. třídu, tak jsme ve spolupráci s Veselá Věda připravili kroužek plný pokusů a vědeckého bádání. (Přihláška zde.) Další možností, kde se vaše děti mohou setkávat je Klub nadaných dětí realizovaný při Mensa ČR, kde se děti se zájmem o vědění budou setkávat jednou za 14 dní. Pokud Vás zaujala námi nabízená aktivita, hledejte na našich stránkách, kde se můžete přihlásit i na další akce, nebo nás navštivte osobně v odpoledních hodinách v prostorách spolku Autis‑HB nebo využijte kontaktní formulář.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme!


O spolku

Spolek Autis‑HB působí v Havlíčkově Brodě od roku 2019, vznikl ve shodě s rodiči dětí s poruchami autistického spektra (PAS), kteří se pravidelně scházeli už od roku 2016. Primárním posláním spolku Autis‑HB je dlouhodobá podpora rodičů, rodinných příslušníků, dětí s PAS, a jiným hendikepem, jsme ochotni pomoci všem, kteří si o ni řeknou, pokud to není v našich možnostech, spolupracujeme s odborníky. Náš současný tým je skupina pěti lidí, kteří udržují činnost spolku, všichni pracujeme pro spolek a naše klienty jako dobrovolníci. V našem týmu, jsou zastopeni: speciální pedagog, asistent pedagoga, pracovník v sociálních službách a asistent pedagoga, kteří sami mají děti se zdravotním znevýhodněním a student střední školy s Aspergoerovým syndromem, který vede vědecké kroužky, zpravuje naše IT.

V současné době spolupracujeme s rodinami dětí s PAS (tj. k dnešnímu dni máme v evidenci přibližně 30 rodin, 35 klientů s diagnozou PAS, dalšími přidruženými chorobami, z okresu Havlíčkův Brod je 19 klientů), další rodiny a klienti jsou např. z Přibyslavi, Chotěboře, Žďáru nad Sázavou, Nové Města na Moravě, Jihlavy, Golčova Jeníkova. Přicházejí za námi nejenom rodiče se svými dětmi, ale i dospělé osoby s PAS, kteří potřebují stálou podporu i v dospělosti, často s námi řeší svojí samotu, zbytečnost–nesounáležitost s okolním světem. Bohužel rodin, spíše matek samoživitelek a osob s PAS a přidruženými chorobami, nadále přibývá. Každý klient má svá specifické potřeby, proto se snažíme naší pomoc vždy napasovat na daného klienta, ať jde o zájmový kroužek, společnou návštěvu spolku s rodičem doplněnou poradenstvím, vycházky do přírody, společné výlety, kterých se osoby s PAS a jejich rodiny velice rády účastní, pokud jim to zdravotní stav a čas dovolí.

Rozšířili jsme svoje zaměření i na děti s nadprůměrnou inteligencí, mezi které patří i děti s Aspergerovým syndromem (AS), podporujeme děti ze základních, středních škol se zájmem o vědění, ve spolupráci s Mensou ČR, vytvořením Klubu nadaných dětí (KND) a Technickým kroužkem, dále spolupracujeme na projektu s Veselou vědou o. p. s., snažíme se tak o popularizaci vědy, rozšíření znalostí, další mimoškolní vzdělávání našich dětí. Všem rodičům je u nás nabídnuto pedagogicko-psychologické poradenství, sociální poradenství, poradíme s výběrem vhodného vzdělávacího zařízení, zaměstnání, podle rozsahu hendikepu dítěte, pravidelná setkávání rodičů, dále jsou realizovány sourozenecké skupiny, rodinných příslušníků. Pořádáme kroužky, kurzy, zájmové aktivity pro rodiny a děti, letní tábor, příměstský tábor. Rádi bychom zůstali pro rodiny nejenom z našeho okresu mezičlánkem = spojencem mezi rodinou, školou a odborníky, nadále naplňovat naše poslání, tak abychom se všichni bez rozdílů mohli zapojit do plnohodnotného, aktivního společenského života tak, jako ostatní lidé.


Letní pobyt

Spolek Autis‑HB pořádal letos letní pobyt, který proběhl od 2. do 4. července.

Více informací a fotky »


Nové dekorace

„Doba coronavirová“ je opravdu pro všechny již dlouhá, proto jsme se rozhodli prostory našeho spolku trochu oživit. Nápis ve tvaru loga Autis‑HB na zeď podle papírové šablony aplikovala Hanka Dubová s mamkou Hedvikou Novotnou. Abychom si práci při aplikaci na zeď trochu ulehčili, Jirka Wolker vytvořil za pomoci 3D tiskárny šablonu, která nám práci velice usnadní. Šablona obsahuje několik rozměrů ve tvaru puzzle, z loga našeho spolku Autis‑HB, a tak stačí pouze jednoduše tužkou obkreslit tvar puzzle na stěnu nebo na jakýkoliv povrch a následně vybarvit. Moc děkujeme za super pomocníka a všem účastníkům dekorativního týmu!


Hledáme dobrovolníky

Spolek Autis‑HB z. s. hledá dobrovolníky. Dobrovolníkem musí být osoba starší 15 let. Můžete nám pomoci například vedením tvořivých dílen, doučováním žáku ZŠ nebo asistencí osobě s poruchami autistického spektra. Pokud se chcete dozvědet více, bližší informace najdete v článku Hledáme nové dobrovolníky.


Videokonference

Protože jsme se s Vámi dlouho spojovali pomocí sociálních sítí, e-mailem, telefonicky a společně jsme řešili, kdo co využívá nebo nevyužívá, docházelo k tomu, že jsme se nakonec všichni nemohli spojit. Vytvořili jsme pro Vás náš vlastní prostor, (bez dalších finančních nároků na propojení či nutnosti uzavření smouvy se třetí stranou), který budeme využívat k videokonferencím. Takže pokud se budete kdykoliv sejít v on-line prostoru, stačí vznést výzvu na e-mail spolku, nebo kontaktní formulář spolku Autis‑HB, a následně podle Vašich požadavků přizveme například psychologa, či pouze jednotlivé rodiče, kteří řeší podobné problémy, co Vy, nebo se prostě jenom sejdeme a popovídáme si co je u Vás nového. Další informace naleznete na stránce s bližšími informacemi o videokonferencích.

Těšíme se na Vás a nebojte se nás kontaktovat, obratem budeme reagovat, tak abychom Vám co nejrychleji pomohli.


Náš spolek Autis‑HB se zapojil do projektu FÍHA-DÝHA

Konečně! Dorazila k nám krabice plná různobarevné dýhy mnoha tvarů a můžeme začít tvořit. Jedná se o celorepublikový projekt FÍHA-DÝHA, který vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí. Výroba a manipulace s dýhou podpoří děti jak v zdokonalení své jemné motoriky, ale i k rozvíjení fantazie. Na našich pravidelných dílničkách se v brzké chystáme o výrobu jarní dekorace a vytvořit si tak s dětmi svůj vlastní originální výrobek.


Napsali o nás

V Autisu najdou rodiče postižených dětí hlavně radu a pochopení

O tom s jakými problémy se musejí řešit rodiče takto postižených dětí potýkat a jak jim Autis může pomoci, promluvila zakladatelka spolku Petra Neubauerová.

„Spolek Autis byl založený v dubnu 2019 rodiči, kteří se pravidelně scházejí a společně řeší problémy svých dětí ve školách. Byly to především maminky, které mají děti s autismem. Žijí v Havlíčkově Brodě a okolí a není jim lhostejná budoucnost jejich dětí,“ vysvětlila Petra Neubauerová proč spolek vznikl.

Zobrazit článek →

Reportáž Erica z havlíčkobrodského AUTIS-HB

Spolek AUTIS-HB, z. s. byl založen v květnu 2019 v Havlíčkově Brodě skupinou rodičů a příznivců inkluze v našem školství. Rodiče se pravidelně scházejí a společně konzultují s ostatními rodiči své zkušenosti, starosti i obavy, které je provází každým dnem.

Zobrazit článek →