Nabídka
Přeskočit na postranní nabídkuPřeskočit na horní nabídku

Autis‑HB z. s., Havlíčkův Brod

Leták spolku

Leták spolku

Začínáme v říjnu!

Prázdniny jsou za námi, je tu nový školní rok, Připravili jsme pro Vás, rodiče, i Vaše děti aktivity, na kterých se můžeme společně setkávat:

  • Kroužek Šikulka - Terapie hrou a prací pro děti s hendikepem, hodina kterou bude věnována vašim dětem. Zaměříme se na slabé stránky, které se budeme snažit posílit. Před zahájením samotné aktivity s dětmi, je nutné setkání s rodiči i dítětem zároveň, kde nám řeknete rozsah hendikepu, a na co bychom se měli především zaměřit - co by vám doma, ve škole nebo školce usnadnilo život. Podle dohody a potřeb dítěte, se budeme věnovat psaní, čtení, slovní zásobě, sociálnímu vnímání, komunikaci, chápání okolního světa, počítat, rozlišovat tvary, barvy, malovat a tvořit rukama, a rozvíjet tak jemnou motoriku.
  • Kroužek Kutílek – Hodina tvoření které udělá radost a procvičíme šikovné ručičky – pro děti bez omezení věku a hendikepu. Těšíme se na holky a kluky, kteří chtějí pracovat rukama a rozvíjet tak svojí jemnou motoriku, povídat si o tom co budeme a jak budeme postupně výrobek vyrábět, komu výrobkem uděláme radost, budeme se snažit podpořit a rozvíjet empatii, sociální cítění vašich dětí.

Pro dospívající a osoby s hendikepem jsme si připravili kurzy: Cestování pro osoby s hendikepem, Jak zacházet s financemi, dále připravujeme kurz Vaření Vařečka, stolování a správného chování u stolu a ve společnosti pro dospívající a dospělé s hendikepem

Připravili jsme pro děti Doučování učiva základní školy. Přijďte s vaším dítětem za námi a dohodneme termín pravidelného, krátkodobého, nebo dlouhodobého doučování. Doučování bude probíhat všední dny vždy po 17. hodině.

Pro dospělé osoby a zejména pak rodiče dětí s hendikepem, jsme připravil kurz Jak na počítač a „chytré“ technologie, v neposlední řadě nezapomínáme na naše pravidelná Setkávání s rodiči a všemi, kteří se o problematice a životě s autismem chtějí něco více dozvědět. Upřímně, již se na vás těšíme, a všechny nové rodiny co za námi přijdou. Aby jste nemuseli na nic být samotní, najde u nás oporu a i Psychologické poradenství, a když zase pro změnu máte chuť být sami nebo si potřebujete něco vyřídit, jsme pro vás připravili službu odpolední Hlídání dětí.

Máte doma malého Einsteina, tak ho k nám také přiveďte. Pokud vaše dítě navštěvuje 1. až 5. třídu, tak jsme ve spolupráci s Veselá Věda připravili kroužek plný pokusů a vědeckého bádání. (Přihláška zde.) Další možností, kde se vaše děti mohou setkávat je Klub nadaných dětí realizovaný při Mensa ČR, kde se děti se zájmem o vědění budou setkávat jednou za 14 dní. Pokud Vás zaujala námi nabízená aktivita, hledejte na našich stránkách, kde se můžete přihlásit i na další akce, nebo nás navštivte osobně v odpoledních hodinách v prostorách spolku Autis‑HB nebo využijte kontaktní formulář.

Moc se na Vás a Vaše děti těšíme!


O spolku

Spolek Autis‑HB z. s. byl založen v květnu 2019 v Havlíčkově Brodě skupinou rodičů a příznivců inkluze v našem školství. Rodiče se pravidelně scházejí a společně konzultují s ostatními rodiči své zkušenosti, starosti i obavy, které je provází každým dnem. V naší skupině, která se postupně rozšiřuje, především maminky řeší problémy ohledně funkčnosti jejich dětí ve školním zařízení.

Byly to především maminky dětí s poruchami autistického spektra, které žijí v Havlíčkově Brodě a jeho okolí, kterým není lhostejná budoucnost jejich dětí s postižením, které pocítily potřebu se scházet častěji a nutnost kompletnější podpory rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním. A tak se tři maminky z této skupiny rozhodly pro založení spolku Autis‑HB z. s. v Havlíčkově Brodě. Tak se stalo a pomalu se zabydlujeme v přízemí vedle Kina Ostrov v Havlíčkově Brodě a to zejména díky vstřícnosti pana Ing. Tomáše Hermanna, jednatele kina Ostrov, který nám též v současné době vypomáhá zapůjčením nábytku. Chlapci ze Stavební školy v Havlíčkově Brodě z oboru malíř a instalatér pod vedením svých mistrů, nám vymalovali a instalovali umývadlo, zač jsme velice vděční. Čeká nás ještě dlouhá cesta k vytvoření příjemného a útulného zázemí pro rodiče a jejich potomky.


Letní pobyt

Spolek Autis‑HB pořádal letos letní pobyt, který proběhl od 2. do 4. července.

Více informací a fotky »


Nové dekorace

„Doba coronavirová“ je opravdu pro všechny již dlouhá, proto jsme se rozhodli prostory našeho spolku trochu oživit. Nápis ve tvaru loga Autis‑HB na zeď podle papírové šablony aplikovala Hanka Dubová s mamkou Hedvikou Novotnou. Abychom si práci při aplikaci na zeď trochu ulehčili, Jirka Wolker vytvořil za pomoci 3D tiskárny šablonu, která nám práci velice usnadní. Šablona obsahuje několik rozměrů ve tvaru puzzle, z loga našeho spolku Autis‑HB, a tak stačí pouze jednoduše tužkou obkreslit tvar puzzle na stěnu nebo na jakýkoliv povrch a následně vybarvit. Moc děkujeme za super pomocníka a všem účastníkům dekorativního týmu!


Hledáme dobrovolníky

Spolek Autis‑HB z. s. hledá dobrovolníky. Dobrovolníkem musí být osoba starší 15 let. Můžete nám pomoci například vedením tvořivých dílen, doučováním žáku ZŠ nebo asistencí osobě s poruchami autistického spektra. Pokud se chcete dozvědet více, bližší informace najdete v článku Hledáme nové dobrovolníky.


Videokonference

Protože jsme se s Vámi dlouho spojovali pomocí sociálních sítí, e-mailem, telefonicky a společně jsme řešili, kdo co využívá nebo nevyužívá, docházelo k tomu, že jsme se nakonec všichni nemohli spojit. Vytvořili jsme pro Vás náš vlastní prostor, (bez dalších finančních nároků na propojení či nutnosti uzavření smouvy se třetí stranou), který budeme využívat k videokonferencím. Takže pokud se budete kdykoliv sejít v on-line prostoru, stačí vznést výzvu na e-mail spolku, nebo kontaktní formulář spolku Autis‑HB, a následně podle Vašich požadavků přizveme například psychologa, či pouze jednotlivé rodiče, kteří řeší podobné problémy, co Vy, nebo se prostě jenom sejdeme a popovídáme si co je u Vás nového. Další informace naleznete na stránce s bližšími informacemi o videokonferencích.

Těšíme se na Vás a nebojte se nás kontaktovat, obratem budeme reagovat, tak abychom Vám co nejrychleji pomohli.


Tvořivé dílny Autis‑HB

U stolu ve spolku Autis-HB probíhají pravidelné tvořivé dílny

V současnosti namísto Tvořivých dílen probíhají kroužky ŠikulkaKutílek.

Srdečně Vás zveme na naše pravidelné tvořivé a odpočinkové setkání v našem spolku. Tématické dílny pro rodiče s dětmi, každé lichý týden v úterý a čtvrtek dvě skupiny v časech:

1. skupina: od 14:30 do 16:00
2. skupina: od 16:00 do 17:30

Březnové dílny budou ve dnech 24. a 25. března 2020 od 14:30 do 18:00. Budeme tvořit jarní, velikonoční dekorace, vypalovat do dřeva a jiné podle možností a dovedností dětí. V případě zájmu se hlaste co nejdříve.

Autis‑HB z. s.
E-mail: spolek@autis-hb.cz
Kontaktní formulář a mapa »

Náš spolek Autis‑HB se zapojil do projektu FÍHA-DÝHA

Konečně! Dorazila k nám krabice plná různobarevné dýhy mnoha tvarů a můžeme začít tvořit. Jedná se o celorepublikový projekt FÍHA-DÝHA, který vznikl na podporu povědomí o kvalitě přírodních materiálů u dětí. Výroba a manipulace s dýhou podpoří děti jak v zdokonalení své jemné motoriky, ale i k rozvíjení fantazie. Na našich pravidelných dílničkách se v brzké chystáme o výrobu jarní dekorace a vytvořit si tak s dětmi svůj vlastní originální výrobek.


V současné době se snažíme o zmapování rodin s dětmi s PAS v havlíčkobrodském širokém okolí, ale i na celé Vysočině. Pomáháme rodičům v těžkých chvílích, kdy je jim stanovena diagnóza jejich dítěte, snažíme se rodičům šetrně popsat danou diagnózu, psychicky je podpoříme v uzpůsobení dalšího života jejich rodin. Náš spolek se pomalu snaží o zázemí pro rodiče s dětmi s PAS, chceme vytvořit koutek pro rodiče s posezením u kávy, čaje s knížkou nebo jiným rodičem. Vytváříme učebnu — místnost, kde bude probíhat shledání rodičů, projekce prezentací, lektorská činnost, plánujeme zájmové kurzy jak pro děti, tak pro rodiče v oblasti informatiky. Další místnost jsme vyčlenily pro ergoterapii — tvoření rodičů, dětí a společně dětí s rodiči. Našim cílem je podpora rodičů, dětí s poruchami autistického spektra, kteří prožívají každodenně vyčerpávající život s dětmi s postižením. Musí neustále řešit situace přinášejí nové obtíže, také dlouhodobě čelí nepochopení okolím a někdy i v rodině. Děti musí den co den čelit posměchu spolužáků, netoleranci, neochotě s nimi spolupracovat v kolektivu. Často se setkávají s neprofesionalitou pedagogického sboru v problematice poruch autistického spektra, též i nezájmem asistentů pedagoga, kteří často nepodporují svěřené děti, nedokáží vykomunikovávat postupy s vyučujícími a nepřesně komunikují nebo nedostatečně komunikují s rodiči.

Snažíme se o snižování obav rodičů jít za odborníkem, psychologem, psychiatrem či do poradenského zařízení, aby nedocházelo k časové prodlevě v diagnostice.

Naše činnosti

  • Pomáháme řešit komplikované situace v rodině
  • Pomáháme s pochopením diagnózy — komunikace s odborníky,
  • Snažíme se o osvětu problematiky poruch autistického spektra, ve školském zařízení nebo doma
  • Můžete se na nás obrátit před nástupem dítěte do školky, školy, učiliště, střední školu, vysokou školu
  • Pomáháme s výběrem vhodného asistenta pedagoga, nastavením komunikace mezi školou a rodinou.
  • Poradíme, jak jednat s pedagogy během působení dítěte ve školského zařízení, s rozšířením znalostí a dovedností dětí s PAS pro další rozvoj osobnosti a použití v praktickém životě.

Napsali o nás

V Autisu najdou rodiče postižených dětí hlavně radu a pochopení

O tom s jakými problémy se musejí řešit rodiče takto postižených dětí potýkat a jak jim Autis může pomoci, promluvila zakladatelka spolku Petra Neubauerová.

„Spolek Autis byl založený v dubnu 2019 rodiči, kteří se pravidelně scházejí a společně řeší problémy svých dětí ve školách. Byly to především maminky, které mají děti s autismem. Žijí v Havlíčkově Brodě a okolí a není jim lhostejná budoucnost jejich dětí,“ vysvětlila Petra Neubauerová proč spolek vznikl.

Zobrazit článek →