Nabídka
Přeskočit na postranní nabídkuPřeskočit na horní nabídku

Klub nadaných dětí při Mensa ČR

Mensa ČR zřizuje po celé české republice kluby nadaných dětí. Jejich účelem je místně podchytit skupiny velmi nadaných dětí již v raném věku. Klub nadaných dětí umožní dětem se pravidelně setkávat a rozvíjet své dovednosti, znalosti, během setkávání děti si rozšíří své obzory, má možnost o svých projektech hovořit a řešit dané problémy, cesty k vlastnímu úspěchu. Menza ČR spolupracuje většinou s městy a se základními školami, které poskytují pro jejich aktivity vhodné prostory.

Spolek Autis‑HB se rozhodl založil Klub nadaných dětí „Autis‑HB z. s. a podpořit děti v okrese Havlíčkův Brod i na Vysočině, věkové zacílení je první a druhý stupeň základní školy, dalším důležitým bodem je spolupráce klubu nadaných dětí s rodiči dětí, jejichž aktivním zapojením se významným způsobem rozšiřuje spektrum činností klubu. Spolek Autis‑HB vyvíjí i další aktivity, zaměřené zejména na podporu rodičů dětí a osob s poruchami autistického spektra, a tak jsme zachovali četnost schůzek 1× za dva týdny, ale jsme připraveni podle zájmu přidat další termín. Chceme se také zaměřit na podporu rodičů, zejména jim nabídnout kurz ve formě všeobecného pochopení a naučení se pracovat s IT a Smart technologií. Posláním klubu nadaných dětí je zejména vzdělávání dětí, mezi další náplň patří především exkurze, přednášky, aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry. Jsme připraveni reagovat na poptávku a poskytnout pravidelné testování IQ pro děti i dospělé osoby ve spolupráci s Mensa ČR.

Do budoucna bychom chtěli vytvořit pro Klub nadaných dětí vlastní stránky, kde by mohly děti sami přispívat a diskutovat nad svými nápady a zájmy.

Uvítáme spolupráci z řad středoškoláků a rodičů, kteří mají zájem o rozvoj a kvalitu vzdělávání i mimo školské prostředí, dokáží předávat své zkušenost, mají možnost společně realizovat různá zajímavá setkání se zajímavými lidmi, exkurze atd. Uvítáme pomoc rodičů, pedagogických pracovníků a dalších dobrovolníků při dalších aktivitách, jako jsou například příměstské tábory, pobytové tábory, sportovní, společenské akce a soutěže.

Sponzoring

Budeme moc rádi, když se rozhodnete Klub nadaných dětí podpořit, a to jak věnováním vzdělávacích i jiných knížek, deskových her a jiného vybavení, které povede k podpoře rozšíření vzdělání dětí.

Můžete nám pomoci?

Pokud jste se rozhodli podpořit činnost spolku Autis‑HB, děkujeme všem dárcům a podporovatelům za pomoc, díky které můžeme nadále podporovat osoby s poruchami autistického spektra a Klub nadaných dětí při Menza ČR.

Vaše pomoc může být dvojí podoby:

Věcný dar

Věcným darem může být například vybavení, nebo spotřební materiál. Je vhodné se předem domluvit se spolkem Autis‑HB (např. prostřednictvím Kontaktního formuláře) na tom, co nabízíte a jak chcete věcný dar předat.

Finanční pomoc

Příspěvky je možno spolku posílat následujícím způsobem:

 • Bankovním převodem na číslo účtu 2701698498/2010 (Fio Banka);
 • Poštovní poukázkou: Do poštovní poukázky typu A je třeba vyplnit tyto údaje o spolku: AUTIS-HB z. s., Plovárenská 799, 580 01 Havlíčkův Brod;
 • Osobním předáním v době provozní doby spolku na adrese:
  AUTIS-HB z. s.
  Na Ostrově 28 (vchod „F“)
  580 01 Havlíčkův Brod;
 • Finanční dar také může být také účelově vázaný na konkrétní věc, jako například školní potřebu. Je vhodné předem se domluvit se spolkem Autis‑HB (co se například snažíme získat pro konkrétního klienta, či provoz spolku, předání);
 • Vaše logo společnosti nebo jméno podporovatele může být na stránkách spolku Autis‑HB.

Všichni naši dárci, kteří přispějí finančním darem spolku Autis‑HB, mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Daňová úleva: Fyzické osoby

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za zdaňovací období přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně. (§ 15 odst. 5. zák. č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmu)

Daňová úleva: Právnické osoby

Od základu daně, sníženého dle § 34 zákona o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8. a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – Zákon o daních z příjmu)

Pro potvrzení o přijatém finančním daru uveďte, prosím, následující údaje:

 • poukázaná částka v Kč
 • datum převodu
 • jméno a adresa osoby, nebo název a sídlo firmy, na kterou vystavíme a odešleme potvrzení o daru, možné je předání i osobně

Sídlo spolku

Autis‑HB z. s.
Plovárenská 799
580 01 Havlíčkův Brod

Číslo účtu: 2701698498/2010 (Fio Banka)
Mobil: 737 856 890
E-mail: spolek@autis-hb.cz
Web: https://autis-hb.cz
Kontaktní formulář

Místo osobního předání

Autis‑HB z. s., vchod „F“
Na Ostrově 28
580 01 Havlíčkův Brod

Mobil: 737 856 890
E-mail: spolek@autis-hb.cz
Web: https://autis-hb.cz
Kontaktní formulář